Livestreams

El Fath Standard

Op ons Youtube kanaal zenden we wekelijks livestreams uit vanuit de moskee, verzorgd door imam Noureddine Talhaoui. De uitzendingen zullen in het Arabisch, Berbers en Nederlands plaatsvinden.

Programma:

  • Vrijdagen om 14:00: Vrijdagpreek (Khotbah)
  • Zondagen om 14:00: Lezing

Abonneer je op ons Youtube kanaal om notificaties te ontvangen!

Boodschappen Service

El Fath Standard

Als vrijwilligers van Moskee El Fath Amersfoort staan wij klaar
om een helpende hand te bieden aan ouderen en behoeftigen
in Amersfoort. In deze zware tijden vinden wij dat meer nodig
dan ooit. Daarom bieden wij aan om voor deze groep mensen
kosteloos boodschappen aan huis te bezorgen.

Wil je hier gebruik van maken? Bel of app 0644900692.

Corona-virus: MOSKEE TIJDELIJK GESLOTEN!

El Fath Standard

Assalaamoe 3aleikoum Wa Rahmatoe Allahi Wabarakatoeh,

Het bestuur van Moskee El Fath heeft na de persconferentie van het kabinet en na het inwinnen van gedegen advies in een spoedberaad besloten de moskee per 15 maart 2020 na het Isha gebed te sluiten.

Deze noodmaatregel blijft van kracht tot nader order. Indien zich veranderingen en/of aanpassingen voordoen ten aanzien van het huidige beleid zullen wij u tijdig informeren via de website (www.moskee-elfath.nl) en Facebook pagina (https://nl-nl.facebook.com/elfath.amersfoort).

Verder verwijzen wij u naar de instructies en maatregelen die het RIVM heeft opgesteld en communiceer dit verder naar uw naasten.

– www.rijksoverheid.nl/coronavirus

– www.rivm.nl/coronavirus

Moge Allah onze samenleving beschermen en het virus bij ons weg houden en alle zieken  genezen.

Bestuur Moskee El Fath

Dringende maatregelen inzake Corona-virus

El Fath Standard

Assalamoe 3aleikoum Wa Rahmatoe Allahi Wabarakatoeh,

Het bestuur van Moskee El Fath heeft in overleg, na de persconferentie van het kabinet en RIVM, in een spoedberaad besloten om onderstaande maatregelen te treffen om het Corona-virus in te dammen en verdere besmetting te voorkomen. Deze maatregelen gaan per direct in.

De volgende maatregelen gelden:

  • De vrijdaggebeden worden afgelast met uitzondering van de overige gebeden en de Djanaza gebeden.
  • De moskee El Fath is op vrijdag gesloten van 07:00 uur tot 15:00 uur.
  • Alle bijeenkomsten in de moskee waarbij meer dan 100 bezoekers verwacht worden, worden afgelast.
  • Het weekendonderwijs voor de kinderen wordt afgelast.

Deze noodmaatregelen blijven van kracht tot nader order. Indien zich veranderingen en/of aanpassingen voordoen ten aanzien van het huidige beleid zullen wij u tijdig informeren.

Verder verwijzen wij u naar de instructies en maatregelen die het RIVM heeft opgesteld en communiceer dit verder naar uw naasten.

– www.rijksoverheid.nl/coronavirus

– www.rivm.nl/coronavirus

Moge Allah onze samenleving beschermen en het virus bij ons weg te houden en alle zieken te genezen.

Bestuur Moskee El Fath