Moskee El Fath Actueel

Onderwijs Update

Op maandag 13 oktober beginnen we met onderwijs voor volwassenen. Helaas heeft het onderwijsteam geen geschikte docente kunnen vinden voor het doceren aan zusters. Wij zijn dus nog steeds op zoek naar een docente die de Arabische taal kan doceren en Islam lessen. Voorwaarde is dat de docente de Nederlandse taal goed machtig is.

Ga naar de onderwijs sectie voor meer informatie.

 

Kledingcontainer voor Gaza

De kledingcontainer met kleding voor Gaza is al vier keer vol geweest, alhamdoelillah. De container zal tot nader orde blijven.

kledingcontainer

 

Terugkomende activiteiten

  • De vrijdagpreek wordt aan het eind eveneens in het Nederlands gegeven
  • Donderdag na doehr: lezing in het Arabisch/Berbers
  • Zondag na doehr: lezingen over de seerah in het Arabisch/Berbers
El Fath April 2007-10

Bezichtig onze prachtige moskee!

De moskeevereniging El Fath maakt al sinds 1980 onderdeel uit van de Amersfoortse samenleving. De moskee was gevestigd aan de Soesterweg. Ruimtegebrek en de mindere kwaliteit van het gebouw noodzaakte de moskee op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Deze werd gevonden aan de Zangvogelweg in de wijk Liendert. Dankzij deze nieuwe locatie kan de vereniging haar religieuze, sociaal-maatschappelijke en educatieve activiteiten voortzetten.