Bijwerken ledenadministratie

El Fath Standard

Assalaamoe alaikoem wa rahmatoellahi wa barakaatoeh.

Beste leden van moskeevereniging Masjid El Fath,

Wij zijn als bestuur op dit moment druk bezig met het compleet maken van onze ledenadministratie. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben wij jullie hulp hard nodig. Door de jaren heen zijn niet alle gegevens meer actueel en correct. Voor onze ledenadministratie en relatiebeheer zijn bijgewerkte gegevens noodzakelijk. Wij verzoeken daarom een ieder om via onderstaande link het formulier zo snel en volledig mogelijk in te vullen. Ons streven is begin volgend jaar alle gegevens compleet te hebben. En daardoor ook beter en efficiënter met jullie te kunnen communiceren. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor onze eigen administratie.

Willen jullie tevens andere leden van onze moskeevereniging zo veel mogelijk attent maken op dit verzoek.
Voor vragen en of opmerkingen naar aanleiding van deze mededeling kunt u contact opnemen met het bestuur via info@moskee-elfath.nl.

Formulier: www.moskee-elfath.nl/mijngegevens

Bestuur Moskeevereniging Masjid El Fath.

Live: Online Thema Avond

El Fath Standard

Op vrijdag 8 januari 2021 zal een eerste thema avond worden gehouden, met als titel: “Hoe ga je als gezin om met beproevingen?”. Ditmaal uiteraard online vanwege de corona maatregelen. Imam Noureddine Talhaoui zal het woord nemen. Hij begint om 19:30. Wees er bij op Youtube.com/MoskeeElFath!

Update vrijdaggebed

El Fath Standard

Zoals jullie gemerkt hebben, verlopen de aanmeldingen voor het vrijdaggebed voorspoedig. De plaatsen zijn wekelijks al binnen enkele minuten vergeven.

Wij hebben door de corona maatregelen een beperkt aantal plaatsen, terwijl de behoefte en vraag vanuit onze gemeenschap groot is. Wij willen iedereen de mogelijkheid geven het vrijdaggebed bij te wonen. Daarom verzoeken wij eenieder dringend om zich maximaal één keer in de twee weken aan te melden voor het vrijdaggebed.

Wij danken jullie alvast voor jullie medewerking en begrip in deze bijzonder moeilijke tijd.