Palestina benefiet | Vrijdag 24 november

Moskee El Fath leeft intens mee met de slachtoffers van de misdaden die momenteel plaatsvinden in Palestina.

Wij doen dua en vragen Allah swt hen bij te staan en Zijn genade en barmhartigheid op hen te doen neerdalen.

Op vrijdag 24 november aanstaande zullen we een benefiet houden ten gunste van Palestina. Het doel is om zoveel mogelijk gelddonaties op te halen om daarmee het leed van onze broeders, zuster en kinderen te verlichten. Daarnaast is de avond bedoeld om bewustzijn te creëren en kennis op te doen over Palestina en het islamitische perspectief op dit gezegende gebied. Naast uw donaties is dus ook uw aanwezigheid op deze avond erg belangrijk. 

Moge Allah swt eenieder die een steentje wil bijdragen rijkelijk belonen en hun wensen in vervulling doen gaan.

Doneer een bedrag naar keuze via bankoverschijving naar NL51INGB0388911581 t.n.v. Masjid El Fath o.v.v. Noodhulp Palestina.

Of doneer via onderstaande betaalverzoeken:

10 euro25 euro50 euro100 euroBedrag naar keuze

Update Islamitische Begraafplaats Amersfoort (IBA)

Vandaag, 17 november, heeft de rechter een uitspraak gedaan over het aankoopproces door de gemeente van grond voor de Islamitische begraafplaats in Amersfoort. Ondanks dat het aankoopproces opnieuw moet worden doorlopen, blijft het college van burgemeester en wethouders vasthouden aan de voorgestelde locatie. Het vonnis staat los van de geschiktheid van deze locatie, deze is nog steeds passend. Het college zet zich in om de goedkeuring van de locatie voort te zetten op de raadsvergadering op 28 november 2023.

Namens SvAM – IBA

Gemeenteraadsvergadering Islamitische Begraafplaats Amersfoort | dinsdag 14 november

Op dinsdagmiddag 14 november om 14:30 uur staat de Islamitische Begraafplaats Amersfoort weer op de agenda van de commissievergadering van de gemeenteraad.

Het is van groot belang dat onze gemeenschap zich mobiliseert en deze belangrijke vergadering bijwoont. Naast onze aanwezigheid zullen er dit keer ook mensen aanwezig zijn die tegen de komst zijn van een islamitische begraafplaats op de locatie die is voorgesteld door het college.

Het college heeft een locatievoorstel gedaan voor Hoogland-West, gebaseerd op een uitgebreid locatieonderzoek. Ook wij beschouwen dit als de meest geschikte locatie. Dit standpunt willen wij benadrukken en daarnaast ook het belang van deze begraafplaats onderstrepen.

Degene die de vergadering willen bijwonen, kunnen zich eenvoudig aanmelden via de volgende link:

Aanmelding commissievergadering

Noodhulp humanitaire crisis Palestina

Moskee El Fath leeft intens mee met de slachtoffers in bezet Palestina en in het bijzonder in Gaza. De slachtoffers en hun families zijn in onze gedachten.

Wij zijn op dit moment getuige van een ernstige humanitaire crisis met verwoestende gevolgen. Tienduizend Palestijnen, voornamelijk vrouwen, kinderen en de meest kwetsbaren, hebben hun leven verloren. Honderdduizenden zijn gewond geraakt en/of ontheemd. Deze misdaden vereisen dringende aandacht en actie om de levens en het welzijn van de Palestijnen te beschermen.

Moge Allah de Almachtige het Palestijnse volk beschermen en hun leed verzachten. Moge Allah hen bijstaan, gerechtigheid en vrijheid brengen.

Op dit moment zijn er vele hulporganisaties die geld ophalen voor de Palestijnen in Gaza. Wij ondersteunen hun initiatieven en noodzaak bij het verlenen van noodhulp. Als moskee willen wij dan ook onze bijdrage leveren om daarmee het leed proberen te verzachten. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde.

Moge Allah swt eenieder die een steentje wil bijdragen rijkelijk belonen en hun wensen in vervulling doen gaan. Delen van dit bericht wordt zeer op prijs gesteld.

Doneer een bedrag via onderstaande links:
10 euro

25 euro

50 euro

100 euro

Bedrag naar keuze