Aanmelding schoolreisje 2019 gesloten

El Fath Standard

Beste ouders en verzorgers, zoals vooraf gecommuniceerd is het aanmelden voor het schoolreisje naar Hellendoorn per 1 april gesloten. Dat betekent dat het aanmeldformulier niet meer beschikbaar is.
Wij danken iedereen die de moeite heeft genomen om zijn/haar kinderen via het formulier aan te melden. Verder gaat er extra dank uit naar iedereen die zich heeft aangemeld om mee te gaan als begeleider.
Er zijn 310 kinderen aangemeld. Voorts hebben 20 zusters en 50 broeders zich aangemeld als begeleider, walhamdoelillah. Niet iedereen die zich heeft aangemeld als begeleider zal daadwerkelijk mee kunnen gaan als begeleider. Een commissie is bezig met de planning en organisatie van de schoolreis en zal de groepen van kinderen en begeleiders samenstellen. Het onderwijsteam zal vervolgens naar degenen die zich hebben aangemeld als begeleider communiceren of er een beroep op hen wordt gedaan. Laten we samen ervoor zorgen dat de kinderen een welverdiende heerlijke dag beleven!