Update Project Voedselpakketten

Dankzij jullie donaties hebben we inmiddels een mooi aantal behoeftigen kunnen voorzien van voedselpakketten. In een kleine week tijd is er een bedrag van € 4.429,96 ingezameld. Daarnaast hebben we de afgelopen dagen ook een grote hoeveelheid aan producten gedoneerd gekregen. Wij willen een ieder bedanken die op welke wijze dan ook een steentje heeft bijgedragen om dit mogelijk te …

Zakat al Fitr – 2022

Moskee El Fath zamelt ook dit jaar Zakat al-Fitr (€ 7,- per persoon) in. Dit geld wordt uitgegeven in eten en drinken voor armen en behoeftigen in Noord-Marokko. Doneren kan tot en met vrijdag 29 april via onderstaande betaalverzoek of door het bedrag over te maken op rekeningnummer:‬ NL68 INGB 0009 6798 81 ten name van Masjid El Fath onder …

Ramadanprogramma week 3

Ook deze week bieden we een aantal lezingen aan, in het Nederlands, Arabisch en Riffijns.