Update corona protocol 22-12-2021

Assalamoe aleikoem wa rahmatoe Allahi wa barakatoeh,

Het kabinet heeft door de snelle opmars van de omikron variant, besloten de maatregelen aan te scherpen om de verspreiding van het virus terug te dringen. Deze maatregelen hebben helaas ook gevolgen voor de toegankelijkheid van onze moskee.

Ondanks dat wij het als moskee goed hebben georganiseerd, met alle extra maatregelen die we hebben getroffen vanaf dag één, is het onze maatschappelijke en religieuze verantwoordelijkheid om passende maatregelen te blijven nemen om verdere verspreiding
tegen te gaan. Wij willen daarom nogmaals iedereen wijzen zich te houden aan de basisregels binnen de moskee.

Basisregels

  • Draag een mondmasker bij binnenkomst.
  • Desinfecteer uw handen.
  • Neem uw eigen gebedskleed mee.
  • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
  • Schud geen handen.
  • Registreer u voor het vrijdaggebed en kom op tijd.

Voor elkaars veiligheid moet een ieder zich aan de basisregels houden en de aanvullende instructies van het bestuur en de vrijwilligers volgen.

Voor meer informatie verwijs ik u naar het nieuwe corona protocol. Mocht u vragen hebben over deze mededeling dan kunt u contact opnemen met het bestuur via info@moskee-elfath.nl. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en rekenen op
uw medewerking!

Het bestuur