Corona-virus: MOSKEE TIJDELIJK GESLOTEN!

El Fath Standard

Assalaamoe 3aleikoum Wa Rahmatoe Allahi Wabarakatoeh,

Het bestuur van Moskee El Fath heeft na de persconferentie van het kabinet en na het inwinnen van gedegen advies in een spoedberaad besloten de moskee per 15 maart 2020 na het Isha gebed te sluiten.

Deze noodmaatregel blijft van kracht tot nader order. Indien zich veranderingen en/of aanpassingen voordoen ten aanzien van het huidige beleid zullen wij u tijdig informeren via de website (www.moskee-elfath.nl) en Facebook pagina (https://nl-nl.facebook.com/elfath.amersfoort).

Verder verwijzen wij u naar de instructies en maatregelen die het RIVM heeft opgesteld en communiceer dit verder naar uw naasten.

– www.rijksoverheid.nl/coronavirus

– www.rivm.nl/coronavirus

Moge Allah onze samenleving beschermen en het virus bij ons weg houden en alle zieken  genezen.

Bestuur Moskee El Fath