Cursus Arabisch begint

El Fath Onderwijs

De cursus Arabische Taal start op dinsdag 17 september 2019 met een informatie avond tussen 19:00 en 21:00.
Hieronder volgt informatie over de cursus.

Cursusdag: dinsdag
Tijdstip: 19:00 – 22:00
Docent: Hassan Barzizaoua

Arabisch A1
Taal
  Standaard Arabisch

Doelgroep
  (Hoger opgeleide) volwassenen (mannen en vrouwen)

Startniveau en toelatingseisen
  Beheersing van het alfabet is een vereiste. Verder geen voorkennis van de taal nodig.

Doelniveau
  Hieronder ziet u een overzicht van de vaardigheden die u aan het einde van de cursus moet beheersen op elk niveau

A1-niveau
Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.

Cursusbeschrijving
In de cursus Arabisch voor beginners maakt u kennis met het Standaard Arabisch. Dit is het Arabisch dat onder andere wordt gebruikt in de Islamitische bronnen, kranten en boeken en op radio en televisie. De cursus is een basiscursus taalverwerving en vereist geen enkele voorkennis van de taal. De cursus begint met een korte herhaling van het Arabische schrift. Gedurende de cursus komen zowel de receptieve als de productieve taalvaardigheden aan de orde: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Daarnaast wordt aandacht besteed aan vocabulaire, grammatica en in beperkte mate vertaalvaardigheid. Aan de hand van interviews worden praktijksituaties nagebootst. Daarnaast komen in de lessen de islamitische leer en cultuur aan bod. Per les dient u rekening te houden met huiswerk en voorbereidingstijd van ongeveer een half uur per dag. Men bereikt niveau A1/A2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen.

Ter afsluiting van de cursus vindt een schriftelijke toetsing plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Overige informatie
De studielast van deze cursus bedraagt 3 uur per week klassikale lessen en 3 uur zelfstudie.

Lessen die onverhoopt uitvallen, worden aan het einde van de reeks ingehaald.
Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Europese Referentiekader ERK (Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).