Dringende maatregelen inzake Corona-virus

El Fath Standard

Assalamoe 3aleikoum Wa Rahmatoe Allahi Wabarakatoeh,

Het bestuur van Moskee El Fath heeft in overleg, na de persconferentie van het kabinet en RIVM, in een spoedberaad besloten om onderstaande maatregelen te treffen om het Corona-virus in te dammen en verdere besmetting te voorkomen. Deze maatregelen gaan per direct in.

De volgende maatregelen gelden:

  • De vrijdaggebeden worden afgelast met uitzondering van de overige gebeden en de Djanaza gebeden.
  • De moskee El Fath is op vrijdag gesloten van 07:00 uur tot 15:00 uur.
  • Alle bijeenkomsten in de moskee waarbij meer dan 100 bezoekers verwacht worden, worden afgelast.
  • Het weekendonderwijs voor de kinderen wordt afgelast.

Deze noodmaatregelen blijven van kracht tot nader order. Indien zich veranderingen en/of aanpassingen voordoen ten aanzien van het huidige beleid zullen wij u tijdig informeren.

Verder verwijzen wij u naar de instructies en maatregelen die het RIVM heeft opgesteld en communiceer dit verder naar uw naasten.

– www.rijksoverheid.nl/coronavirus

– www.rivm.nl/coronavirus

Moge Allah onze samenleving beschermen en het virus bij ons weg te houden en alle zieken te genezen.

Bestuur Moskee El Fath