Aanmeldformulier Onderwijs

Aanmelding Onderwijs

Basisonderwijs
Het basisonderwijs bij ons in de moskee wordt aangeboden in het weekend en is bedoeld voor kinderen tussen 6 en 13 jaar. Ons doel is om kinderen vertrouwd te maken met de Arabische taal en de Islamitische identiteit. Op zaterdag worden de meisjes onderwezen, terwijl op zondag de jongens deelnemen aan het programma.

We richten ons voor het Arabisch op de ontwikkeling van de vier taalvaardigheden, met behulp van het Assanabiel-programma. Voor de islamitische identiteit leren de kinderen de basisprincipes van geloofsleer, aanbidding, gedrag en omgang. Ook leren de kinderen de Heilige Quran te memoriseren.

Nourania
De Nourania lessen in onze moskee zijn bedoeld voor kinderen tussen 6 en 9 jaar oud en volgt de Al Qaida An-Noorania methode. De methode biedt een gestructureerde benadering van het Arabisch leren lezen, waardoor het kind snel vooruitgang kan boeken en vertrouwen kan opbouwen in zijn of haar leesvaardigheden.

Onze intensieve lessen vinden twee keer per week plaats, op dinsdag en donderdag of woensdag en vrijdag van 16:00 uur tot 18:00 uur. Het hoofddoel van Nourania is om kinderen op een boeiende en effectieve manier vertrouwd te maken met het Arabisch lezen. Stap voor stap worden ze begeleid in het leren van Arabische letters, klanken en leesregels.

Daarnaast speelt ouderbetrokkenheid ook een grote rol in het succes van deze methode. Daarom moedigen we ouders/verzorgers aan om actief betrokken te zijn bij de huiswerkopdrachten van hun kinderen. Door samen met uw kind te oefenen en hen te ondersteunen, kunt u het leerproces versterken en de vooruitgang van uw kind stimuleren.

Lesgeld
Het lesgeld voor basisonderwijs en Nourania bedraagt € 150,- per schooljaar.

BKI
De opleiding Basiskennis Islam (BKI) van onze moskee is een Nederlandstalig educatief programma dat essentiële kennis behandelt over de Islam. Het programma is bedoeld voor moslims die meer willen weten over hun geloof. De lessen omvatten onderwerpen zoals geloofsleer, aanbidding, gedrag en omgang.

Het doel van de opleiding is niet alleen het opdoen van kennis, maar ook het verstrekken van tools om de Islamitische identiteit te behouden. De lessen worden maandag verzorgd en zijn interactief van aard. Deelnemers worden aangemoedigd om vragen te stellen over de lesstof en over het geloof in het algemeen.
Het lesgeld bedraagt € 100,- per schooljaar.

DAQ
De lessen van DAQ in onze moskee zijn gericht op het memoriseren van de Quran volgens de authentieke Marokkaanse methode, die allesomvattend is. Het programma biedt een verdieping van lees- en schrijfvaardigheden, evenals training in dictee. Dit alles wordt aangevuld met het leren van de regels van Tajweed, het Quranschrift en de basiswetenschappen.

Voordat u zich aanmeldt voor DAQ, voor uzelf of voor uw kind, is het belangrijk om de onderstaande voorwaarden te bekijken en na te gaan of hieraan wordt voldaan:

  • Arabisch kunnen lezen, schrijven en kunnen uitvoeren van een dictee;
  • Gemotiveerd zijn om voldoende inspanning te verrichten om vorderingen te maken;
  • Het vermogen hebben om 7 lesuren per week de Quran te memoriseren in de moskee;
  • Minimaal 1/8 van een Hizb (hoofdstuk) per week uit het hoofd kunnen leren en dit foutloos kunnen memoriseren;
  • Minimaal 10 jaar oud zijn bij aanvang van de koranlessen;
  • Bij voorkeur al minimaal twee Hizb (hoofdstukken) gememoriseerd hebben;
  • Bereid zijn deel te nemen aan een toelatingstest en hiervoor voldoende te scoren.

Het behalen van de toelatingstest betekent niet automatisch toegang tot de lessen van DAQ, omdat toelating op volgorde van inschrijving plaatsvindt vanwege beperkte plaatsen.
Het lesgeld bedraagt € 170,- per schooljaar.

Via onderstaand formulier kun jij jezelf of jouw kind(eren) inschrijven voor onderwijs bij Moskee El Fath.

Mocht je problemen ondervinden met het formulier, laat ons dat a.u.b. weten via onderwijs@moskee-elfath.nl.

Deelname aan Dar Al Qoeraan is aan een aantal voorwaarden verbonden. Zie hiervoor de onderwijsgids.

GEGEVENS KIND


GEGEVENS OUDER OF VOOGD

Geef bij voorkeur de gegevens van de vader mee, wegens koppeling met het contributiesysteem. Zoniet, gelieve de voor en achternaam van de vader in het commentaarveld mee te geven.


BETAALGEGEVENS


 De leerling/student wordt niet toegelaten indien de machtiging voor afschrijving niet of niet correct is verleend.

De leerling/student wordt niet toegelaten indien de het bedrag niet voor aanvang van het schooljaar is voldaan.