Aanmeldformulier Onderwijs

Via dit formulier kun jij jezelf of jouw kinderen inschrijven voor onderwijs bij Moskee El Fath.

Mocht je problemen ondervinden met het formulier, laat ons dat a.u.b. weten via onderwijs@moskee-elfath.nl.


GEGEVENS KIND

Heeft uw kind speciale aandacht nodig?

GEGEVENS OUDER OF VOOGD

Geef bij voorkeur de gegevens van de vader mee, wegens koppeling met het contributiesysteem. Zoniet, gelieve de voor en achternaam van de vader in het commentaarveld mee te geven,


BETAALGEGEVENS