Gebedsplek reserveren voorlopig niet meer nodig

El Fath Standard

Vanaf dinsdag 28 juli 2020 is het niet meer nodig om te reserveren voor een gebedsplek in de moskee. De moskee zal zich derhalve houden aan het maximum aantal van 100 bezoekers dat zonder registratie is toegestaan. Bij het bereiken van dat aantal zal de moskee de deuren sluiten.

Voorlopig zullen alleen het Asr en Maghreb gebed beschikbaar blijven voor bezoekers. Gedurende overige gebedstijden blijft de moskee gesloten voor bezoekers. Ook alle andere corona-maatregelen blijven van kracht.