Heerlijk schoolreisje!

El Fath Standard

Op zaterdag (20 april 2019) hebben we een zeer succesvolle schoolreisje naar Avonturenpark Hellendoorn gehad. Met meer dan 350 kinderen tussen 6 en 13 jaar zijn we afgereisd naar het oosten van het land om urenlang te genieten van de attracties en het prachtig weer, alhamdoelillah. Moskee El Fath bedankt alle vrijwilligers die als begeleider of organisator hebben bijgedragen! Moge Allah jullie daarvoor rijkelijk belonen. Moge Allah het in de komende jaren net zo succesvol maken.

Wij willen ook de zusters bedanken die de kleutergroep een fantastische dag bij Superfun hebben bezorgd!