Humanitaire crisis in Palestina

Moskee El Fath betreurt het verlies van alle onschuldige levens en de vele gewonden als gevolg van het recent opgelaaide geweld in het Midden-Oosten.

Wij maken ons ernstig zorgen over het lot van het Palestijnse volk, dat al tientallen jaren lijdt onder een schrijnende realiteit. Ze worden geconfronteerd met buitensporig geweld, schendingen van de mensenrechten en voortdurende onderdrukking.

Wij zijn op dit moment getuige van een humanitaire crisis met verwoestende gevolgen. Duizenden Palestijnen, inclusief vrouwen, kinderen en de meest kwetsbaren, hebben hun leven verloren.

Moge Allah swt het Palestijnse volk beschermen en hun leed verzachten. Moge Allah hen bijstaan, gerechtigheid en vrijheid brengen.

Laten wij ons inzetten voor een rechtvaardige en vreedzame toekomst voor Palestina, waar alle mensen in harmonie en veiligheid kunnen leven. Wij roepen dan ook op tot vrede, dialoog en een daadwerkelijke rechtvaardige oplossing voor dit langdurige conflict.