Islamitische Begraafplaats Amersfoort

Steeds meer Nederlandse moslims willen na hun overlijden in Nederland begraven worden, dat geldt met name voor de nieuwe generaties. De islamitische voorschriften, waaronder de eeuwige grafrust zijn hierin essentiële waarden. Het dichtbij huis en geliefden begraven worden is daardoor erg lastig voor Nederlandse moslims.

Amersfoortse moslims moeten voor hun eeuwige grafrust en een waardig afscheid noodgedwongen uitwijken naar andere islamitische begraafplaatsen in Nederland (welke nagenoeg vol zijn) of in het land van herkomst.

Het hebben van een islamitische begraafplaats met eeuwigdurend grafrecht is in onze regio dan ook een noodzakelijke en primaire behoefte van de Amersfoortse moslimgemeenschap.

Daarom wil het samenwerkingsverband van Amersfoortse moskeeën in Amersfoort een eigen islamitische begraafplaats realiseren.

We hebben de gemeente Amersfoort gevraagd ons te ondersteunen in het vinden van een geschikte locatie en de daarbij horende vergunningen en bestemmingsplan. De burgemeester en wethouder toonden begrip voor de behoeften en urgentie van de islamitische gemeenschap in Amersfoort en hebben hun medewerking toegezegd.

Om deze islamitische begraafplaats in Amersfoort te realiseren hebben we naast uw smeekbedes (dua) ook uw financiële ondersteuning nodig. Met uw hulp kunnen we deze langgekoesterde wens zo snel mogelijk realiseren. Zo kunnen we mensen in de regio Amersfoort volgens de islamitische traditie eeuwige grafrust en een waardig afscheid verzorgen. Alle donaties, klein en groot, zijn heel erg welkom en worden dankbaar gebruikt om deze bijzondere noodzakelijk plek te realiseren. Doe mee en doneer via dit formulier.

Wij willen een algemene islamitische begraafplaats realiseren, die toegankelijk is voor alle moslims, ongeacht hun achtergrond. Ondanks de diversiteit binnen de Amersfoortse moslimgemeenschap zijn de overeenkomsten in behoeften bij het islamitisch begraven nagenoeg gelijk.

Bij de zoektocht naar een geschikte kavel wordt gekeken naar een rustige en vredige locatie. Deze zal met veel groen ingericht worden en zo opgaan in de omgeving, omringd door diverse bomen, hagen en bloemen. Met een grootte van circa 3 tot 5 hectare zal de begraafplaats qua ruimte bovendien toekomstbestendig zijn.

Omdat niemand een voorkeurspositie heeft zullen alle graven identiek zijn. Er is op de begraafplaats dus geen verschil tussen rijk en arm. Iedereen is gelijkwaardig. De mens is immers met niets op de wereld gekomen en gaat met niets terug, enkel met zijn daden. Dit is wat we ook zullen beogen op de begraafplaats.