Live Lezingen: Orgaandonatie

El Fath Standard

Afgelopen jaren speelden verschillende maatschappelijke discussies over orgaandonatie in Nederland, of het al dan niet verplicht moet worden. Hoe zit het met het islamitisch perspectief?

Aangezien er veel vragen zijn vanuit de islamitische gemeenschap omtrent dit onderwerp, zal Noureddine Talhaoui zich erover uitweiden. Na Dohr, om 14:00, zal de eerste live lezing erover worden uitgezonden. Deze vindt plaats in het Arabisch en Riffijns. Om 18:20, na Asr, vindt de lezing plaats in het Nederlands. Dit is allemaal te volgen op ons YouTube kanaal: www.youtube.com/MoskeeElFath.

Lezingen Islam en Orgaandonatie