Cursus Arabisch begint

El Fath Onderwijs

De cursus Arabische Taal start op dinsdag 17 september 2019 met een informatie avond tussen 19:00 en 21:00.
Hieronder volgt informatie over de cursus.

Cursusdag: dinsdag
Tijdstip: 19:00 – 22:00
Docent: Hassan Barzizaoua

Arabisch A1
Taal
  Standaard Arabisch

Doelgroep
  (Hoger opgeleide) volwassenen (mannen en vrouwen)

Startniveau en toelatingseisen
  Beheersing van het alfabet is een vereiste. Verder geen voorkennis van de taal nodig.

Doelniveau
  Hieronder ziet u een overzicht van de vaardigheden die u aan het einde van de cursus moet beheersen op elk niveau

A1-niveau
Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.

Cursusbeschrijving
In de cursus Arabisch voor beginners maakt u kennis met het Standaard Arabisch. Dit is het Arabisch dat onder andere wordt gebruikt in de Islamitische bronnen, kranten en boeken en op radio en televisie. De cursus is een basiscursus taalverwerving en vereist geen enkele voorkennis van de taal. De cursus begint met een korte herhaling van het Arabische schrift. Gedurende de cursus komen zowel de receptieve als de productieve taalvaardigheden aan de orde: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Daarnaast wordt aandacht besteed aan vocabulaire, grammatica en in beperkte mate vertaalvaardigheid. Aan de hand van interviews worden praktijksituaties nagebootst. Daarnaast komen in de lessen de islamitische leer en cultuur aan bod. Per les dient u rekening te houden met huiswerk en voorbereidingstijd van ongeveer een half uur per dag. Men bereikt niveau A1/A2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen.

Ter afsluiting van de cursus vindt een schriftelijke toetsing plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Overige informatie
De studielast van deze cursus bedraagt 3 uur per week klassikale lessen en 3 uur zelfstudie.

Lessen die onverhoopt uitvallen, worden aan het einde van de reeks ingehaald.
Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Europese Referentiekader ERK (Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Onderwijsaanbod 2019/2020

El Fath Onderwijs

Ook dit onderwijsjaar heeft Moskee El Fath Amersfoort een ruim onderwijsaanbod. Aangaande de cursus Arabische taal: deze zal in verschillende modules aangeboden worden. Er zal een sessie georganiseerd worden waarin het niveau beoordeeld wordt. Meer informatie volgt.
Inschrijven kan via de volgende formulieren (prijzen worden later in het proces bekend gemaakt). Dit geldt alleen voor nieuwe inschrijvingen. Kinderen die voorheen stonden ingeschreven of aan het onderwijs deelnamen hoeven niet opnieuw ingeschreven te worden. Dit geldt ook voor 14+ers die afgelopen onderwijsjaar een cursus volgden.

Inschrijfformulier kinderen

Inschrijfformulier 14+

Startdata:

  • Dar Quran Jongens: Vrijdag 06-09-2019
  • Dar Quran meisjes: Zondag 10-09-2019
  • Kleuterklas: Zaterdag 07-09-2019
  • Basis onderwijs voor meisjes: Zaterdag 07-09-2019
  • Basis onderwijs voor jongens: Zondag 08-09-2019
  • Basis kennis islam: Maandag 16-09-2019

Binnen twee weken stuurt het onderwijsteam uitnodigingen per post of via e-mail. Zijn jouw contactgegevens of adresgegevens gewijzigd? Geef het spoedig door via onderwijs@moskee-elfath.nl!

Vragen? Ga langs bij het bestuur of stuur een email naar onderwijs@moskee-elfath.nl.

Eid Moebarek

El Fath Standard

Moskee El Fath Amersfoort wenst iedereen een gezegende Eid. Moge Allah het van ons accepteren. Amien.

Het Eid gebed zal aanvangen om 07:30. Zorg ervoor dat je op tijd bent. Vermijd waar het kan met de auto de moskee te bezoeken. Mocht je met de auto komen, houd dan rekening met drukte. Het parkeerterrein van de moskee is al vroeg vol, de omgeving van de moskee eveneens.
Vermijd ten alle tijden het stoppen van de auto langs de moskee om mensen uit of in te laten stappen. Dit belemmert het verkeer, voornamelijk bussen hebben er last van.

In de gebedsruimte: ga zover mogelijk voorin zitten om bezoekers niet te hinderen. Normaliter is er voorin meer ruimte beschikbaar.

Geen vleesinzameling!

El Fath Standard

Afgelopen jaren heeft Moskee El Fath Amersfoort bij Eid al Adha vlees inzameling mogelijk gemaakt voor de minder bedeelden. 
Helaas gaat de vlees inzameling dit jaar niet door. Eid al Adha vindt dit jaar midden in de vakantieperiode plaats en er is een gebrek aan vrijwilligers om de inzameling mogelijk te maken.