Islamitische Begraafplaats Amersfoort (IBA)

Assalamoe aleikoem wa rahmatoe Allah wa barakatoeh,

De eeuwig grafrust volgens de islamitische traditie is een langgekoesterde wens die onze gemeenschap graag in vervulling ziet gaan. Als bestuur zijn we dan ook erg druk achter de schermen om in groot Amersfoort een islamitische begraafplaats in eigendom en beheer te realiseren. Wij hebben samen met het samenwerkingsverband van Amersfoortse moskeeën de gemeente gevraagd ons te ondersteunen in het vinden van een geschikte locatie en de daarbij behorende vergunningen/bestemmingsplan. De burgemeester en wethouder toonden begrip voor de behoeften van de islamitische gemeenschap in Amersfoort en hebben hun medewerking toegezegd.

We zullen jullie op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen. Mocht je vragen hebben over deze mededeling dan kun je uiteraard altijd contact opnemen met het bestuur via info@moskee-elfath.nl.

St. Elisabeth: sterkte

Het Sint Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis in Amersfoort is zwaar getroffen door een corona uitbraak. Er zijn maar liefst 22 bewoners overleden aan het virus. Het zijn zware tijden voor de bewoners en het personeel van het verpleeghuis. Reden voor ons om langs te gaan en hen een hart onder de riem te steken met 100 rozen en 40 ingekleurde tekeningen met gedicht.

Update bijwerken ledenadministratie

Assalaamoe alaikoem wa rahmatoellahi wa barakaatoeh,

Beste leden van moskeevereniging Masjid El Fath,

Zoals jullie wellicht weten, zijn wij druk bezig met het bijwerken en optimaliseren van onze ledenadministratie. Eerder hebben wij een oproep gedaan aan alle leden tot het aanleveren van gegevens om zo de ledenadministratie op orde te maken.

Inmiddels hebben ruim 400 leden hun gegevens aangeleverd, waarvoor dank! Onze vereniging telt echter veel meer leden en dus hebben wij helaas nog niet van iedereen het formulier retour ontvangen. Hierbij dus nogmaals het verzoek ons te helpen dit proces te versnellen door zelf de gegevens aan te leveren, indien je dit nog niet hebt gedaan. Ook kun je ons helpen door andere leden van onze moskee binnen je eigen omgeving te attenderen op dit verzoek. www.moskee-elfath.nl/mijngegevens.

Mocht je vragen hebben over de aanlevering van de gegevens of andere vragen dan kun je uiteraard altijd contact opnemen met ons bestuur via info@moskee-elfath.nl.

Naast het optimaliseren en digitaliseren van onze ledenadministratie, hebben wij de gegevens van onze leden ook nodig voor het verstrekken van de nieuwe ledenpas van Moskee El Fath. De pas wordt verstrekt aan alle leden als bewijs van hun lidmaatschap.

Dank voor jullie medewerking!

Bestuur Moskeevereniging Masjid El Fath

Bijwerken ledenadministratie

Assalaamoe alaikoem wa rahmatoellahi wa barakaatoeh.

Beste leden van moskeevereniging Masjid El Fath,

Wij zijn als bestuur op dit moment druk bezig met het compleet maken van onze ledenadministratie. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben wij jullie hulp hard nodig. Door de jaren heen zijn niet alle gegevens meer actueel en correct. Voor onze ledenadministratie en relatiebeheer zijn bijgewerkte gegevens noodzakelijk. Wij verzoeken daarom een ieder om via onderstaande link het formulier zo snel en volledig mogelijk in te vullen. Ons streven is begin volgend jaar alle gegevens compleet te hebben. En daardoor ook beter en efficiënter met jullie te kunnen communiceren. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor onze eigen administratie.

Willen jullie tevens andere leden van onze moskeevereniging zo veel mogelijk attent maken op dit verzoek.
Voor vragen en of opmerkingen naar aanleiding van deze mededeling kunt u contact opnemen met het bestuur via info@moskee-elfath.nl.

Formulier: www.moskee-elfath.nl/mijngegevens

Bestuur Moskeevereniging Masjid El Fath.