Persbericht

El Fath Standard

Het bestuur van Moskeevereniging El Fath in Amersfoort heeft kennis genomen van het artikel dat in het AD van 09 juni 2018 is verschenen. De titel van het artikel luidt: “El Fath moskee in Liendert biedt salafist podium”.

Moskeevereniging El Fath is een moskee die midden in de samenleving staat en er alles aan doet om gemeenschappen met elkaar in verbinding te brengen en hen verbonden te houden. Met het ene oog kijken wij naar de unanieme kennisbronnen van de islam en met het andere oog naar de praktijk van alledag in de Nederlandse samenleving. Met die visie wordt een boodschap van evenwicht, middelmatigheid en participatie gepredikt en worden moskeebezoekers via preken, lezingen en lessen juist gestimuleerd om als volwaardige burgers te participeren binnen onze kleine gemeenschap en in onze grote samenleving van andersdenkenden en andersgelovigen. Wij vinden diversiteit een groot goed en bieden daar vanuit onze lezingen en (vrijdags)preken voldoende ruimte voor. We geven elkaar de ruimte en zeggen tegen onze bezoekers: iedereen mag zichzelf zijn. Heb respect voor de ander en zijn kijk naar het leven.

In het artikel wordt beweerd dat onze moskee een podium heeft geboden aan een salafist. De gastspreker welke niet bekend staat als radicaal werd in het voorjaar uitgenodigd in het kader van een verhalenreeks uit de Koran waarin de aanwezigen kennis maakten met volkeren en stammen die de aarde sinds Adam, de eerste mens en profeet op aarde, hebben bewoond en hoe deze onderling en met elkaar communiceerden.

In het artikel hebben we eveneens kennis genomen van de financieringsvragen van ons moskeegebouw:

  1. Ons moskeegebouw is bekostigd door haar leden en lokale islamitische en niet-islamitische donateurs. Tevens hebben een aantal van onze vrijwilligers een gering bedrag gecollecteerd bij enkele bezochte moskeeën in ons land. Het financieel plan ter realisatie van de nieuwbouw is door de Gemeente Amersfoort voorafgaand en gedurende de bouw getoetst op de haalbaarheid en herkomst. De bouwsom is volledig ingezameld en voldaan voordat de moskee officieel in gebruik genomen is;
  2. Onze moskeevereniging heeft op geen enkele wijze financiële bijdrage ontvangen van welke staat ook en is volledig zelfvoorzienend;
  3. Moskeevereniging El Fath staat niet op de lijst van moskeeën die middels buitenlandse financiering zijn gebouwd of gefinancierd.

Wij als moskeevereniging zijn er trots op al meer dan 40 jaar een trouwe gespreks- en samenlevingspartner voor de lokale gemeenschap en overheid te zijn en dragen ons steentje bij aan de vorming van volwaardige wereldburgers in een vreedzame stad.

Bestuur moskeevereniging El Fath

Eid Moebarek!

El Fath Standard

Eid moebarek! Moge Allah ons vasten accepteren en onze gebeden verhoren. Amien!
Het Eid-al-Fitr gebed zal aanvangen om 08:00. Wees dus op tijd in de moskee. Vanwege de gebruikelijke drukte tijdens Eid-dagen vragen we de bezoekers met het volgende rekening te houden:

  • Vermijd de auto indien mogelijk
  • Sta met de auto in geen geval stil tegenover de moskee, ook niet om iemand af te zetten. Dit veroorzaakt vertragingen voor de bussen.
  • Vertrek op tijd. Houd er rekening mee dat vanaf 20 minuten voor het gebed geen parkeergelegenheid in de nabije omgeving zal zijn. Dat betekent minimaal 4 minuten looptijd van de parkeerplaats naar de moskee.
  • Toon respect voor de buren en voorkom hard praten of schreeuwen