Bijwerken ledenadministratie

Assalaamoe alaikoem wa rahmatoellahi wa barakaatoeh.

Beste leden van moskeevereniging Masjid El Fath,

Wij zijn als bestuur op dit moment druk bezig met het compleet maken van onze ledenadministratie. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben wij jullie hulp hard nodig. Door de jaren heen zijn niet alle gegevens meer actueel en correct. Voor onze ledenadministratie en relatiebeheer zijn bijgewerkte gegevens noodzakelijk. Wij verzoeken daarom een ieder om via onderstaande link het formulier zo snel en volledig mogelijk in te vullen. Ons streven is begin volgend jaar alle gegevens compleet te hebben. En daardoor ook beter en efficiënter met jullie te kunnen communiceren. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor onze eigen administratie.

Willen jullie tevens andere leden van onze moskeevereniging zo veel mogelijk attent maken op dit verzoek.
Voor vragen en of opmerkingen naar aanleiding van deze mededeling kunt u contact opnemen met het bestuur via info@moskee-elfath.nl.

Formulier: www.moskee-elfath.nl/mijngegevens

Bestuur Moskeevereniging Masjid El Fath.

Update vrijdaggebed

Zoals jullie gemerkt hebben, verlopen de aanmeldingen voor het vrijdaggebed voorspoedig. De plaatsen zijn wekelijks al binnen enkele minuten vergeven.

Wij hebben door de corona maatregelen een beperkt aantal plaatsen, terwijl de behoefte en vraag vanuit onze gemeenschap groot is. Wij willen iedereen de mogelijkheid geven het vrijdaggebed bij te wonen. Daarom verzoeken wij eenieder dringend om zich maximaal één keer in de twee weken aan te melden voor het vrijdaggebed.

Wij danken jullie alvast voor jullie medewerking en begrip in deze bijzonder moeilijke tijd.

Aangescherpte Corona maatregelen

De recent aangescherpte maatregelen en aanbevelingen om de verspreiding van het virus terug te dringen, hebben helaas ook gevolgen voor onze moskee.
Het is onze maatschappelijke en religieuze verantwoordelijkheid om passende maatregelen te blijven nemen om verdere verspreiding tegen te gaan.

Wij zijn daarom genoodzaakt om de deuren te sluiten voor het vrijdaggebed tot nader order. Dit betekent dat er geen gelegenheid is de vrijdagpreken fysiek bij te wonen. Deze zijn wel digitaal te volgen. De overige dagelijkse gebeden gaan wel gewoon door zoals dat tot nu toe heeft plaatsgevonden met inachtneming van de huisregels en conform de richtlijnen van het kabinet en het RIVM.

Wij streven ernaar jullie regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en hopen jullie snel weer te mogen verwelkomen voor het vrijdaggebed.