Update Project Voedselpakketten

Dankzij jullie donaties hebben we inmiddels een mooi aantal behoeftigen kunnen voorzien van voedselpakketten. In een kleine week tijd is er een bedrag van € 4.429,96 ingezameld. Daarnaast hebben we de afgelopen dagen ook een grote hoeveelheid aan producten gedoneerd gekregen.

Wij willen een ieder bedanken die op welke wijze dan ook een steentje heeft bijgedragen om dit mogelijk te maken

🤲🏻

. Wij blijven een beroep doen op jullie vrijgevigheid in deze mooie maand van saamhorigheid en medeleven. Er komen namelijk nog steeds aanvragen binnen op ons nummer 06 20 631 668.

Donaties zijn daarom nog steeds van harte welkom! Delen van onze berichten wordt zeer gewaardeerd.

❤️

Doneer een bedrag naar keuze: https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=MePFHeYsmusNloCahQudHohZVP60R2Sf

Doneer € 5,-: https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=TAbVlQ8U8ioIOVGbWsiE83RPGp3rioxl

Doneer € 10,-: https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=nb3DM0LxV2YfI62uqXLARToozny0JYdc

Doneer € 20,-: https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=OaSO3bQeBZMDrH2EGmdJ5Ji02OYUMMrO

Doneer € 50,-: https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=BfgbaEU6kNQrcZgz8DPRygV4m8kPQVdg

Doneer € 100,-: https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=nXEisidVwGiAlItooVKz0lMuY6RJku1i

Zakat al Fitr – 2022

Moskee El Fath zamelt ook dit jaar Zakat al-Fitr (€ 7,- per persoon) in. Dit geld wordt uitgegeven in eten en drinken voor armen en behoeftigen in Noord-Marokko.

Doneren kan tot en met vrijdag 29 april via onderstaande betaalverzoek of door het bedrag over te maken op rekeningnummer:‬ NL68 INGB 0009 6798 81 ten name van Masjid El Fath onder vermelding van Zakat al Fitr.

Betaallink: https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=KQuORuca1PZHg4hCbLvmh8vmjVOGmaIl

Ramadanprogramma week 3

Ook deze week bieden we een aantal lezingen aan, in het Nederlands, Arabisch en Riffijns.

Ramadan Programma Week 3