Registratie 3e blok voor het Isha- & Tarawieh gebed

Vanavond om 20:00 uur opent de registratie van het 3e blok voor het Isha- en Tarawieh gebed voor zowel broeders als zusters vanaf 15 jaar. Je kunt je aanmelden voor donderdag 6 mei of vrijdag 7 mei 2021.

“De profeet vrede zij met hem spande zich in de laatste tien dagen van de Ramadan hard in, zoals hij in andere tijden nooit deed. Hij zei ook: “Wie de Laylat-ul-Qadr in gebed doorbrengt, terwijl hij gelooft in Allah en rekent op Zijn beloning, dan zullen hem al zijn voorgaande zonden vergeven worden.” (al-Boechari en Moeslim).”

Let op: het is niet toegestaan om dezelfde persoon op meer dan één avond te registreren!

Ramadan 2021 Programma Week 4

De Ramadan sluiten we af met een viertal lezingen. Deze week zijn de gastsprekers Ustaadh Fouad Hammouti, Sheikh Abdelaziz Elkabir en Abdelkader Assalhi. En natuurlijk onze eigen imam Noureddine Talhaoui.

Ramadan programma 2021 Week 4

Zakat al Fitr – 2021

Moskee El Fath zamelt ook dit jaar zakat al-Fitr (€ 6,- per persoon) in. Dit geld wordt uitgegeven in eten en drinken voor armen en behoeftigen in Noord-Marokko.

Doneren kan tot en met maandag 10 mei via onderstaande betaalverzoek of door het bedrag over te maken op rekeningnummer:‬ NL68 INGB 0009 6798 81 ten name van Masjid El Fath onder vermelding van Zakat al Fitr.

Betaallink: https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=g11nefi5cRapH70WNR2PbImdb8RhQ3Xz

Het Isha- en Tarawieh gebed voor zusters.

De afgelopen week hebben we hard gewerkt aan de organisatie om het mogelijk te maken voor zusters om het Isha en tarawieh gebed te verrichten in de moskee. In deze gezegende maand waarin aanbidding en saamhorigheid centraal staan, zijn wij blij dat we vanaf maandag 3 mei 2021 ook zusters vanaf 15 jaar kunnen gaan verwelkomen.

Gezien de beperkte aantal plekken zal er geregistreerd moeten worden om deel te kunnen nemen. Het is de bedoeling dat bij aanwezigheid een ieder de Tarawieh volledig bidt, gezien de beperkte plekken. Indien nodig is er de mogelijkheid om de moskee halverwege de Tarawieh te verlaten.

Je kunt kiezen uit drie avonden waarvan je voor maximaal één avond kunt registreren. De eerste mogelijkheid om je in te schrijven voor het Isha- en Tarawieh gebed is vanavond om 20:00 uur via www.moskee-elfath.nl/events/tarawieh-zusters/

Er kan niet geparkeerd worden op ons terrein tijdens het gebed. Kom zo veel mogelijk met de fiets of te voet. Parkeer in de wijk en voorkom overlast voor de buurtbewoners.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het bestuur via info@moskee-elfath.nl.

Let op: het is niet toegestaan om dezelfde persoon op meer dan één avond te registreren!