St. Elisabeth: sterkte

Het Sint Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis in Amersfoort is zwaar getroffen door een corona uitbraak. Er zijn maar liefst 22 bewoners overleden aan het virus. Het zijn zware tijden voor de bewoners en het personeel van het verpleeghuis. Reden voor ons om langs te gaan en hen een hart onder de riem te steken met 100 rozen en 40 ingekleurde tekeningen met gedicht.

Update bijwerken ledenadministratie

Assalaamoe alaikoem wa rahmatoellahi wa barakaatoeh,

Beste leden van moskeevereniging Masjid El Fath,

Zoals jullie wellicht weten, zijn wij druk bezig met het bijwerken en optimaliseren van onze ledenadministratie. Eerder hebben wij een oproep gedaan aan alle leden tot het aanleveren van gegevens om zo de ledenadministratie op orde te maken.

Inmiddels hebben ruim 400 leden hun gegevens aangeleverd, waarvoor dank! Onze vereniging telt echter veel meer leden en dus hebben wij helaas nog niet van iedereen het formulier retour ontvangen. Hierbij dus nogmaals het verzoek ons te helpen dit proces te versnellen door zelf de gegevens aan te leveren, indien je dit nog niet hebt gedaan. Ook kun je ons helpen door andere leden van onze moskee binnen je eigen omgeving te attenderen op dit verzoek. www.moskee-elfath.nl/mijngegevens.

Mocht je vragen hebben over de aanlevering van de gegevens of andere vragen dan kun je uiteraard altijd contact opnemen met ons bestuur via info@moskee-elfath.nl.

Naast het optimaliseren en digitaliseren van onze ledenadministratie, hebben wij de gegevens van onze leden ook nodig voor het verstrekken van de nieuwe ledenpas van Moskee El Fath. De pas wordt verstrekt aan alle leden als bewijs van hun lidmaatschap.

Dank voor jullie medewerking!

Bestuur Moskeevereniging Masjid El Fath

Bijwerken ledenadministratie

Assalaamoe alaikoem wa rahmatoellahi wa barakaatoeh.

Beste leden van moskeevereniging Masjid El Fath,

Wij zijn als bestuur op dit moment druk bezig met het compleet maken van onze ledenadministratie. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben wij jullie hulp hard nodig. Door de jaren heen zijn niet alle gegevens meer actueel en correct. Voor onze ledenadministratie en relatiebeheer zijn bijgewerkte gegevens noodzakelijk. Wij verzoeken daarom een ieder om via onderstaande link het formulier zo snel en volledig mogelijk in te vullen. Ons streven is begin volgend jaar alle gegevens compleet te hebben. En daardoor ook beter en efficiënter met jullie te kunnen communiceren. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor onze eigen administratie.

Willen jullie tevens andere leden van onze moskeevereniging zo veel mogelijk attent maken op dit verzoek.
Voor vragen en of opmerkingen naar aanleiding van deze mededeling kunt u contact opnemen met het bestuur via info@moskee-elfath.nl.

Formulier: www.moskee-elfath.nl/mijngegevens

Bestuur Moskeevereniging Masjid El Fath.

Update vrijdaggebed

Zoals jullie gemerkt hebben, verlopen de aanmeldingen voor het vrijdaggebed voorspoedig. De plaatsen zijn wekelijks al binnen enkele minuten vergeven.

Wij hebben door de corona maatregelen een beperkt aantal plaatsen, terwijl de behoefte en vraag vanuit onze gemeenschap groot is. Wij willen iedereen de mogelijkheid geven het vrijdaggebed bij te wonen. Daarom verzoeken wij eenieder dringend om zich maximaal één keer in de twee weken aan te melden voor het vrijdaggebed.

Wij danken jullie alvast voor jullie medewerking en begrip in deze bijzonder moeilijke tijd.