Palestina benefiet | Vrijdag 24 november

Moskee El Fath leeft intens mee met de slachtoffers van de misdaden die momenteel plaatsvinden in Palestina.

Wij doen dua en vragen Allah swt hen bij te staan en Zijn genade en barmhartigheid op hen te doen neerdalen.

Op vrijdag 24 november aanstaande zullen we een benefiet houden ten gunste van Palestina. Het doel is om zoveel mogelijk gelddonaties op te halen om daarmee het leed van onze broeders, zuster en kinderen te verlichten. Daarnaast is de avond bedoeld om bewustzijn te creëren en kennis op te doen over Palestina en het islamitische perspectief op dit gezegende gebied. Naast uw donaties is dus ook uw aanwezigheid op deze avond erg belangrijk. 

Moge Allah swt eenieder die een steentje wil bijdragen rijkelijk belonen en hun wensen in vervulling doen gaan.

Doneer een bedrag naar keuze via bankoverschijving naar NL51INGB0388911581 t.n.v. Masjid El Fath o.v.v. Noodhulp Palestina.

Of doneer via onderstaande betaalverzoeken:

10 euro25 euro50 euro100 euroBedrag naar keuze