Ramadan Actie een succes!

El Fath Standard

De Ramadan Actie is succesvol afgesloten na een lange nacht, met een schitterend bedrag. Moge Allah alle donateurs de hoogste rang in het Paradijs bezorgen en iedereen namens wie zij doneerden. Jazakoem Allahoe khair voor iedereen die tot het eind bleef kijken of bijdragen!