Schoolreisje: inschrijven

El Fath Standard

Op zaterdag 20 april staat het schoolreisje naar Hellendoorn op de agenda voor alle kinderen uitgezonderd de kleuterklassen. Alleen kinderen die worden ingeschreven door hun ouder(s)/voogd gaan daadwerkelijk mee. Deelname is gratis. Voorwaarde is dat het lesgeld volledig is betaald.

De schoolreis kan alleen doorgang vinden als zich genoeg vrijwilligers hebben aangemeld. Inschrijven kan tot 31 maart!

Inschrijven kan via de deze link of bij het bestuur.