UPDATE CORONAPROTOCOL

Assalamoe aleikoem wa rahmatoe Allahi wa barakatoeh,

Onlangs heeft de overheid nieuwe versoepelingen van de corona maatregelen aangekondigd die vanaf zaterdag 25 september zijn ingegaan. Door de versoepelingen is het gelukkig mogelijk het aantal plaatsen in de moskee te verdubbelen. Het risico op besmetting is helaas nog steeds aanwezig, waardoor wij onze gebeden blijven voorzetten op gepaste afstand van elkaar.

Aandachtspunten
Voor bezoekers geldt nog steeds dat een eigen gebedskleedje verplicht is. Het desinfecteren van de handen, thuis blijven bij klachten en afstand houden tot elkaar blijft nog steeds de regel. Voor het vrijdaggebed zal registratie nog blijven bestaan. De registratietijd wordt uitgebreid van woensdagavond 20:00 uur tot vrijdagochtend 10:00 uur.

Toekomstperspectief
Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen verdere versoepelingen doorvoeren zodra dat kan. Naast de regelgeving vanuit de overheid hebben wij als moskee een islamitische verplichting, waarbij wij ook rekening moeten houden met de risico’s en veiligheid van al onze bezoekers, waaronder de kwetsbaren onder ons. 

Mocht je vragen hebben over deze mededeling dan kun je contact opnemen met het bestuur via info@moskee-elfath.nl. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en rekenen op jullie medewerking.

Het bestuur