Update Islamitische Begraafplaats Amersfoort (IBA)

Vandaag, 17 november, heeft de rechter een uitspraak gedaan over het aankoopproces door de gemeente van grond voor de Islamitische begraafplaats in Amersfoort. Ondanks dat het aankoopproces opnieuw moet worden doorlopen, blijft het college van burgemeester en wethouders vasthouden aan de voorgestelde locatie. Het vonnis staat los van de geschiktheid van deze locatie, deze is nog steeds passend. Het college zet zich in om de goedkeuring van de locatie voort te zetten op de raadsvergadering op 28 november 2023.

Namens SvAM – IBA