Voorwaarden deelname gebed

  • U bent verplicht 1,5 meter afstand in acht te nemen bij het betreden en verlaten van de moskee
  • U bent verplicht een eigen gebedskleed mee te nemen
  • U bent verplicht een mondmasker te dragen binnen het gehele moskeeterrein
  • U bent verplicht sokken te dragen
  • U bent gezond en hebt GEEN klachten (koorts, keelpijn, verkoudheid, hoesten en kortademig)
  • U heeft GEEN gezinsleden met ziekteverschijnselen
  • Bij het weigeren gehoor te geven aan instructies van het bestuur of de vrijwilligers wordt je de toegang ontzegd
  • Bij te laat komen voor het gebed zal je de toegang geweigerd worden
  • Na het gebed ben je verplicht direct de moskee te verlaten
  • Het is niet toegestaan om op het terrein of nabijheid van de moskee te blijven