Data Privacy Overeenkomst

Data Privacy Overeenkomst

Deze Data Privacy Overeenkomst (“Overeenkomst”) is van toepassing op het gebruik van persoonlijke gegevens verzameld door Moskee El Fath Amersfoort (“Moskee”, “wij” of “ons”) via de website www.moskee-elfath.nl (“Website”).

Verzamelde Informatie

Wij kunnen de volgende persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken:

  1. Naam: We verzamelen uw naam om u te identificeren bij interacties met de Moskee.
  2. E-mailadres: Uw e-mailadres wordt verzameld om communicatie mogelijk te maken en u op de hoogte te houden van relevante informatie.
  3. Telefoonnummer: In sommige gevallen kan uw telefoonnummer worden verzameld voor dringende communicatie of follow-up.
  4. Adres: Uw fysieke adres kan worden verzameld voor specifieke doeleinden, zoals het verzenden van documenten of informatie per post.
  5. Financiële Informatie: Bij donaties of financiële transacties kunnen we bepaalde financiële gegevens verzamelen om de transactie te verwerken.

Doeleinden van Gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Communicatie: Om met u te communiceren en u op de hoogte te houden van relevante gebeurtenissen, nieuws en activiteiten.
  2. Donaties: Als u ervoor kiest om een donatie te doen, gebruiken we uw financiële gegevens om de transactie te verwerken.
  3. Naleving van Wetten: Om te voldoen aan toepasselijke wetten en voorschriften.

Delen van Informatie

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit wettelijk vereist is of noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Beveiliging van Gegevens

Wij nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

Uw Rechten

U hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken. Neem contact met ons op via info@moskee-elfath.nl voor verzoeken met betrekking tot uw gegevens.

Wijzigingen in deze Overeenkomst

De Moskee behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst op elk moment te wijzigen. Alle wijzigingen zullen op deze pagina worden geplaatst.

Door gebruik te maken van onze Website stemt u in met de voorwaarden van deze Data Privacy Overeenkomst.

Voor vragen of opmerkingen over deze Overeenkomst kunt u contact met ons opnemen via info@moskee-elfath.nl.

Laatste update: 13 november 2023


Zorg ervoor dat u alle relevante informatie, zoals contactgegevens, specifieke doeleinden en rechten, aanpast aan de specifieke behoeften van de moskee en de toepasselijke wetgeving.