WAT WIJ DOEN

We zijn meer dan een gebedsruimte alleen. Naast de vijf dagelijkse gebeden en de vrijdagpreek hebben we talloze activiteiten, allemaal mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Een greep hiervan:

  • Onderwijs
  • Huiswerkbegeleiding
  • Lezingen (in het Nederlands, Arabisch en Tamazight)
  • Workshops
  • Dialoogavonden voor jongeren
  • Dialoogavonden voor ouderen
  • Koran competitie
  • Goede doelen acties
  • Informatie avonden
  • Activiteiten voor vrouwen en jongeren

Gebeden

Uiteraard worden alle vijf de dagelijkse gebeden in onze moskee verricht. Daarnaast vindt op vrijdagmiddag de preek plaats vóór het Joemoe’ah gebed. Tijdens de twee islamitische feestdagen, de Eid-oel-Adha en Eid-oel-Fitr wordt ook een ochtendgebed verricht. Gedurende de gehele Ramadan wordt na het laatste gebed (Isha) de extra Tarawieh gebeden verricht.

Sociale acties

الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
Degenen die in de nacht en overdag van hun bezittingen uitgeven, in het geheim en openlijk, hun beloning is bij hun Heer. En zij zullen vrees noch treurnis kennen.De Koran - Soerah (2) al-Baqara [aayah 274]

Wij bieden onze leden en bezoekers de kans om goede daden te verrichten, zoals voorgeschreven in de islam. Geregeld organiseren wij daarvoor activiteiten. Houd onze website en sociale media in de gaten.

Vleesdonatie voedselbank

Een jaarlijks terugkerend activiteit is de vleesdonatie aan de plaatselijke voedselbank. Moskeebezoekers krijgen de gelegenheid om een deel van het vlees te schenken aan de minderbedeelden. Wij verzamelen het vlees en vervoeren het naar de voedselbank om heel veel mensen blij mee te maken. Zo is er in 2015 meer dan 1000 kilo gedoneerd binnen één dag.

Zakaat-al-Fitr

De Zakaat-al-Fitr is een liefdadigheid die is voorgeschreven aan de gelovigen tijdens de maand Ramadhaan. Wij geven de gemeenschap de mogelijkheid om het in de moskee af te geven, zodat het geld op tijd de behoeftigen bereikt.

Vluchtelingenactie

Ook wij dragen een steentje bij aan het helpen van vluchtelingen in onze regio. Zo hebben wij een grootse vluchtelingenactie georganiseerd in 2015, met een feestmaal in de moskee en allerlei activiteiten voor de kinderen.
Voor de noodopvang heeft de moskee gezorgd voor vrijwilligers die mee konden helpen en vertalen.

Oude kleding voor goede doelen

We hebben een kledingcontainer op ons terrein om iedereen de kans te bieden om op een eenvoudige wijze de minder bedeelden te helpen. De ingezamelde oude kleding en textiel wordt verkocht. Met de opbrengsten wordt een goede doel gesteund. De gemeenschap kan zelf goede doelen voordragen. Een onafhankelijke commissie zal weloverwogen drie ervan selecteren. Uiteindelijk zal de gemeenschap stemmen voor het ene goede doel dat in aanmerking zal komen voor het volledig bedrag.