WIE WIJ ZIJN

Ons verhaal

Wij, Moskeevereniging El Fath (letterlijke vertaling: de opening/de sleutel), maken al sinds 1980 onderdeel uit van de Amersfoortse samenleving.
De oprichters, een groep Amersfoorters van Marokkaanse afkomst, zagen Amersfoort niet langer als tijdelijke woonplaats maar als een nieuwe thuishaven. Binnen de gemeenschap groeide de behoefte aan een moskee. Daar kon men immers het geloof belijden, iets wat binnen het leven van een moslim onmisbaar is. In 1981 werd een pand aan de Soesterweg aangekocht en in de loop der tijd uitgebreid met naastgelegen panden. Het aantal leden nam namelijk snel toe. Immers, niet alleen moslims van Marokkaanse afkomst, maar ook bijvoorbeeld Nederlanders, Somaliërs, Koerden, Irakezen bezochten de moskee.
Omdat de moskee steeds meer jongere bezoekers had, ontstond er ook behoefte aan activiteiten voor jongeren en vrouwen. Het oude pand kon niet in de behoefte voorzien naar educatieve, sociaal-culturele, sport en maatschappelijke activiteiten. Ook was er te weinig ruimte in de gebedszaal. En tenslotte was er te weinig parkeergelegenheid.
Samen met de gemeente heeft de moskeevereniging gezocht naar een geschikte locatie voor een nieuwe moskee. Daaruit kwam in 2001 de locatie aan de Zangvogelweg 156 in beeld. Nadat in december 2003 de gemeenteraad groen licht gaf, begon de bouw.
Het uiteindelijke resultaat, opgeleverd in 2007, is een schitterend gebouw waarin wij religieuze, educatieve en sociaal-maatschappelijke activiteiten kunnen realiseren. Het gebouw is financieel gerealiseerd door de lokale moslim gemeenschap.

Wat wij geloven

Wij geloven in één God (Allah), dat Hij één is en wij geloven dat Hij ons geschapen heeft om hem te aanbidden. Aanbidding is meer dan alleen de gebeden. Het zijn ook het verrichten van goede daden die God tot tevredenheid stemmen. Vanuit die gedachte zijn wij verenigd precies dat te doen. Door ons dienstbaar op te stellen richting de samenleving.

De mensen achter de moskee

De moskeevereniging moet het hebben van de vrijwilligers. Schoonmakers, onderwijzers, kantinemedewerkers, huiswerkbegeleiders, bestuurders en nog veel meer. Allen hebben ze gemeen dat ze hun bijdrage leveren omwille van Allah.

Het bestuur

De organisatie van Moskee El Fath Amersfoort ziet er als volgt uit:

Het bestuur van moskee El Fath Amersfoort bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: De heer H. Rahaoui
  • Secretaris: De heer N. Lemaâlem
  • Penningmeester: De heer M. El Hessaïni
  • Vice-voorzitter: De heer E.H. El Yousfi
  • Bestuurslid: De heer A. Taj
  • Bestuurslid: De heer M. El Idrissi
  • Bestuurslid: De heer M. Zeddi
  • Bestuurslid: De heer M. El Idrissi
  • Bestuurslid: De heer M. Elkarti

Beloningsbeleid en beleidsplan

Het bestuur is onbezoldigd. De imams echter zijn in loondienst van de moskee en hebben een arbeidsovereenkomst en krijgen daarentegen loon uitgekeerd.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Afgelopen jaar zijn onder andere de volgende activiteiten goed bezocht en ontvangen door onze

leden.

✓ Elke dag 5 gebedsdiensten ten behoeve van de islamitische gemeenschap in Amersfoort en omgeving.

✓ Iedere vrijdag van elke week een gebedsdienst georganiseerd voor de Islamitische

gemeenschap in Amersfoort en omgeving.

✓ Diverse lezingen en bijeenkomsten georganiseerd. Deze lezingen hadden het doel de kennis

over de islam te vergroten maar anderzijds de jongeren te informeren en bij te staan over

maatschappelijke ontwikkelingen.

✓ Elk week worden er educatieve lessen gegeven.

✓ Diverse maatschappelijke & religieuze activiteiten georganiseerd.

✓ Ramadanactiviteiten.

Anbi formulier 2021: