Zakaat Al Fitr

El Fath Standard

Beste broeder en zuster,

De Zakaat Al Fitr is een liefdadigheid die is voorgeschreven aan de gelovigen tijdens de maand Ramadan.

De noodgedwongen sluiting van onze moskee wegens COVID-19 heeft dit jaar ook invloed op de inzameling en uitgifte van Zakaat Al Fitr.

Dit jaar is het helaas niet mogelijk de verplichte Zakaat Al Fitr via de moskee uit te laten geven.

De uitgifte hiervan moet wel gebeuren voor Salat Eid Ul Fitr. Dit kun je doen door bijvoorbeeld een bedrag over te maken naar een actieve stichting die zich hiervoor inzet.

Het bedrag is voor dit jaar vastgesteld op € 6,- per persoon.